/ Socialtjänsten

Vad kan du inom socialtjänsten göra?

Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder i Sverige, många i sina hem. De flesta av dessa är äldre.

Allt fler blir allt äldre. Antalet personer över 65 år kommer att vara 2,1 miljoner år 2021 och 2,4 miljoner år 2031, enligt SCB. Under den senaste 10-årsperioden har dessutom medellivslängden ökat. Detta i kombination med att allt fler äldre bor kvar hemma innebär att behoven av anpassade bostäder kommer att öka kraftigt framöver.

 Vi vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd och att man tar hänsyn till brandskyddet redan vid biståndsbedömningen.

Individanpassa brandskyddet

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. De får då individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Däremot missar man ofta brandskyddet. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av brand. Bland äldre finns dock många som inte själva kan släcka en brand eller klarar av att fly undan och sätta sig i säkerhet. Orsaken kan vara brist på fysisk och psykisk förmåga, medicinpåverkan eller andra tillstånd som i högre grad drabbar äldre. Regelverket måste därför förändras och även brandskyddet måste individanpassas.

Brandskydd i biståndsbedämningen

Få kommuner har idag med brandskyddet i biståndsbedömningen, trots att det finns bra och ofta enkla lösningar som effektivt kan ge äldre ett individanpassat brandskydd. Exempel på brandsskydd är olika modeller av spisvakter som stänger av spisen innan det uppstår en risk om plattan exempelvis glömts påslagen. Andra exempel är flamsäkra sängkläder och kläder som förhindrar att de fattar eld, rökförkläde som förhindrar att en tappad cigarett eller glöd utvecklas till brand och mobil sprinkler.

Vad kan socialtjänsten göra?

Socialtjänsten har ofta kunskap om en äldre har ett visst riskbeteende, det vill säga han/hon röker, glömmer ofta spisen på, tar starka mediciner, har mycket möbler eller böcker med mera. Dessutom har social­tjänstens biståndsbedömare stor erfarenhet och rutin av att bedöma äldres förmåga att klara sig själva.

Räddningstjänsten i sin tur sitter på stor kunskap om brandskydd för individer med olika förutsättningar. Genom bättre samverkan och en öppen dialog inom kommunerna mellan socialtjänst och räddningstjänst skulle äldre kunna ges ett bra skydd även när de bor kvar hemma.

Se även