Fördjupning i BBR för räddningstjänsten

Två personer arbetar vid sina laptops

Brandskyddsföreningen har stor erfarenhet av att utbilda brandprojektörer och erbjuder nu en skräddarsydd BBR-utbildning för räddningstjänstens förebyggandepersonal. Utbildningen är avsedd för dig som arbetar med förebyggande frågor inom räddningstjänsten och vill fördjupa dina kunskaper om Boverkets byggregler.

Den här utbildningen genomförs endast som företagsanpassad. Kontakta oss för mer information och bokning.

En effektiv och rättsäker tillsyn av brandskyddet enligt LSO kräver att tillsynsförrättaren är uppdaterad med angränsande lagstiftningar såsom LBE, AFS och BBR. Boverkets byggregler anger ramarna för samhällets krav för det byggnadstekniska brandskyddet.

Här ger vi dig en fördjupning i kapitel 5, Brandskydd, i BBR 29. Vi diskuterar tolkningar av föreskrifter och allmänna råd och analyserar brandprojektering och praktisk tillämpning. Utbildningen ger dig också inblick i analytisk dimensionering, föreskrifter och allmänna råd i BBRAD och vanligt förekommande lösningar.

Utbildningen är utformad så att regelgenomgångar varvas med gruppövningar. Aktuell forskning, slutsatser från brandutredningar och vanliga exempel av analytisk dimensionering är införlivade i utbildningen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha en fördjupad kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd samt dess tillämpningar. Dessutom ska deltagarna ha en förståelse för utformning enligt analytisk dimensionering.

Innehåll

 • Plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor – samverkan mellan lagstiftningar
  Brandskydd i byggprocessen och efterföljande tillsyn enligt LSO
 • Boverkets byggregler, BBR 29
  Allmänna förutsättningar
  Brandtekniska klasser
  Utrymning vid brand
  Brandspridning inom och mellan byggnader
  Möjlighet till räddningsinsats
  Brandskydd vid ändring av byggnad
 • Bärförmåga vid brand
 • Projektering
 • Analytisk dimensionering
 • Praktiska byggnadstekniska lösningar

Avsedd för

Dig som tillsynsförrättare som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd med särskild fördjupning i projektering och förståelse för analytisk dimensionering. 

Längd

3 dagar

Hämtar tillfällen