Brandskydd i byggprocessen

Med nya lagar och regler följer också ett behov av att definiera praxis, att ge stöd i svårtolkade områden och att skapa förutsättningar för samsyn.

Den här rekommendationen är särskilt viktig för att stärka kvaliteten i byggandet, där kontroll i byggprocessen är ett betydelsefullt verktyg.

Syftet är att ge stöd och vägledning i frågor som är öppna för tolkning. Skriften innehåller rekommendationer för vad som är lämpligt för en effektiv och rimlig kontroll i byggprocessen.
Rekommendationen riktar sig till dig inom räddningstjänst, brandskyddskonsulter och kommunala tjänste­män som arbetar med brandskydd i byggprocessen. Även du inom fastighets-, bygg- och brandsektorn kan ha nytta av denna rekommendation.

Rekommendationen är framtagen i samarbete med Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV).

Innehåll

Bakgrund och innehåll
Kontroller enligt plan- och bygglagen
Brandskyddskonsultprocessen
Kommunens roll i byggprocessen
Kontrollplan och utförandekontroll
Referenslista

Mer information om produkten