Flammys brandskola

Vandalisering i skolan, i form av anlagd brand, är ett stort samhällsproblem som varje år kostar hundratals miljoner kronor. För att försöka komma till rätta med problemet, kan nu Brandskyddsföreningen Västmanland i samverkan med räddningstjänsterna i länet erbjuda elever i årskurs åtta, information om konsekvensen av anlagda bränder.

Informationen är helt kostnadsfri för skolan/kommunen och innehållet i informationen är förberett och levereras av personal från räddningstjänst i Brandskyddsföreningen Västmanlands regi. Syftet är att sprida viktig brandskyddsinformation och informera om konsekvensen av anlagd brand. Målet är minska antalet bränder i skolmiljö och övrig skadegörelse genom brand. Genomförandet tar ca 1 lektionstimme. Ingen praktisk övning ingår.

Läs om branden på Gottsundaskolan här.

Brandskyddsföreningen Västmanland har tillsammans med Here4U och Länsförsäkringar Bergslagen, startat ett nytt Brandsynsprojekt – Flammys Brandskola. Projektet riktar sig till elever i årskurs 2, där personal från räddningstjänst kommer till skolan och ger barnen en brandskyddsinformation på ca 1 lektionstimme. Eleven får även en hemläxa, att göra en enklare brandskyddskontroll hemma i sin bostad, som sedan redovisas för klassen. Klassen får besök av Räddningstjänsten.

Flammys Brandskola erbjuds nu till samtliga elever i åk2 under VT2019.

För mer information och bokning;
kontakta er lokala representant för Brandskyddsföreningen Västmanland epost info@lbfvastmanland.se.

Tillsammans kan vi minska antalet skol- och bostadsbränder!

Thomas Reichert Verksamhetsledare 073 985 80 45 thomas.reichert@lbfvastmanland.se