Flammys brandskola

Vandalisering i skolan i form av anlagd brand, är ett stort samhällsproblem som varje år kostar kommunerna hundratals miljoner kronor. För att försöka komma till rätta med problemet, erbjuder Brandskyddsföreningen Västmanland, i samverkan med räddningstjänsterna i länet, elever i årskurs 8 information om konsekvensen av anlagda bränder. Vi erbjuder även Brandkollen för elever i årskurs 2.

Information – Anlagd brand i skolmiljö, åk 8

Vandalisering i skolan i form av anlagd brand, är ett stort samhällsproblem som varje år kostar kommunerna hundratals miljoner kronor. För att försöka komma till rätta med problemet erbjuds nu skolelever i åk 8 information om konsekvensen av anlagda bränder. Det är helt kostnadsfritt för skolan/kommunen och innehållet i utbildningen är förberett och levereras av Brandskyddsföreningen Västmanland i samverkan med Räddningstjänsten Mälardalen. Utbildningen är uppdaterad sedan 2020-09-01. Syftet är att sprida viktig brandskyddsinformation och om konsekvensen av anlagd brand. Målet är att minska antalet bränder i skolmiljö och övrig skadegörelse orsakad av brand. Informationen tar ca 1 lektionstimme och utförs på skolan av personal från räddningstjänsten i Brandskyddsföreningen Västmanlands regi.

Läs om branden på Gottsundaskolan här.

Information – Brandkollen, åk 2

Tillsammans med Räddningstjänsten Mälardalen och Länsförsäkringar Bergslagen erbjuds nu även ”Brandkollen”, ett projekt riktat till skolelever i åk 2. Eleverna ges en lättare brandskyddsinformation och de får i uppdrag att göra en enkel brandskyddskontroll hemma i sin bostad. Brandmän från räddningstjänsten besöker sen klassen för uppföljning av ”brandskyddskontrollen”. Detta erbjuds nu till samtliga klasser i åk 2 i Västerås stad.

Önskas detta i annan kommun i Västmanland, kontaktar ni er lokala representant för Brandskyddsföreningen Västmanland, info@vastmanland.se.

Låt oss utbilda era elever – tillsammans kan vi minska antalet skol- och bostadsbränder!

Intresseanmälan om bokning av besök lämnas till Räddningstjänsten Mälardalen, Sabine Hedlund, sabine.hedlund@rtmd.se, 021-39 82 00.