Styrelse

Ordförande

Peter Svensson, brandingenjör, Fire AB

Vice ordförande

Hans Zwicknagel, VD, Brandskolan AB

Ledamöter

Christian Holm, trygg- & säkerhetsansvarig, Bostads AB Mimer
Jonas Harkman, brandskyddsansvarig, Westinghouse Electric Sweden AB
Sandra Persson, säkerhetsstrateg, Västerås stad
Emmy Rastin, projektledare - Here4u, Västerås stad
Mats Jansson, räddningschef, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Roger Stolt, deputy security manager, ABB AB

Suppleanter

Hans Löhman, säkerhetsstrateg, Landstinget Västmanland
Bjarne Lindén, områdeschef skador, Länsförsäkringar Bergslagen