Om oss – Brandskyddsföreningen Västmanland

Brandskyddsföreningen Västmanland är en medlemsorganisation med uppgift att inom Västmanlands län verka för ett brandsäkrare Sverige.

Brandskyddsföreningen Västmanland samarbetar med Brandskyddsföreningen Sverige och kommunala räddningstjänster, näringsliv, försäkringsbolag, offentliga myndigheter och organisationer i Västmanland.

Brandskyddsföreningen Västmanland bedriver rådgivning, information, utbildning, övningar och andra aktiviteter som främjar föreningens mål.

Brandskyddsföreningen Västmanland ingår i Mitt Utbildning AB. Utbildningsaktiebolaget ägs tillsammans med Brandskyddsföreningarna i Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Uppsala län.