Välkommen på årsmöte!

Brandskyddsföreningen Västmanland bjuder in till årsmöte den 12 maj.

Tid och plats

Torsdag 12 maj 2022, kl 16.00, Lövudden Strand Hotel & Konferens, Västerås.

Anmälan

Anmäl dig via e-post till info@lbfvastmanland.se.

Möteshandlingar

Dagordning