Heta Arbeten

Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten.

Heta Arbeten har orsakat många bränder, men som en följd av att försäkringsbolagen skärpt sina villkor, har antalet bränder minskat kraftigt. Ett av villkoren är att de som hanterar tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram. Vilka är det då som bör utbildas? Ja, det är framför allt den personal som hanterar riskerna, det vill säga:

  • den som beställer det Heta Arbetet,
  • den brandskyddsansvarige som också avgör om det är ett tillfälligt hett arbete eller inte,
  • den som utför eller bevakar det Heta Arbetet.
     

Målgrupp

Utförare som utför tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten och brandskyddsansvariga.

Syfte

Utbildningen ger eleverna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga Heta Arbeten. Utbildningen ger eleverna ett certifikat på fem år.