Om oss – Brandskyddsföreningen Värmland

Brandskyddsföreningen Värmland är en ideell förening med uppgift att inom Värmlands län hjälpa människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Föreningen bedriver och organiserar sin verksamhet i samråd med Brandskyddsföreningen Sverige. Arbetet bedriver vi i nära samverkan med länets räddningstjänster. Våra instruktörer är alla aktiva brandbefäl från länets räddningstjänster och således väl förtrogna med riskbilden i just din kommun.

Arbetet sker genom utbildning, information, rådgivning samt andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och organisationer.