Föreningens mål

Målen för Brandskyddsföreningen Värmland är:

  • Lämna myndigheter, samfälligheter, institutioner, organisationer, företag och enskilda, råd och information beträffande brandförsvaret, dess organisation och utrustning m.m.
  • Anordna eller medverka vid kurser och konferenser för brandpersonal, för anställda inom näringslivet och för andra samhällsgrupper.
  • Samverka med Brandskyddsföreningen Sverige för att uppnå ett brandsäkrare Sverige.