Utbildning

Brandskyddsföreningen Värmland är en medlemsförening som samverkar med räddningstjänster inom Värmlands län. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi enskilda personer, företag och organisationer att agera på ett förebyggande sätt och ta ett eget ansvar för sitt brand- och olycksskydd.

Vår målsättning är att tillsammans med dig skapa en förtrolig samverkan och ge dig den högsta kompetensen vid våra utbildningar.

Föreningen svarar dessutom för länsövergripande informationskampanjer.

Utbildningar vi erbjuder:

Klicka på utbildningarna för att läsa mer och anmäla dig.

Anläggningsskötare brandlarm
Anläggningsskötare sprinkler
Brandfarlig vara i mindre omfattning
Egensotning – Distans
Grundläggande brandkunskap
Heta Arbeten®
Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildningen Egensotning ges i samarbete med Brandskyddsföreningen Väst.

Boka din utbildning här