Utbildning

Brandskyddsföreningen Värmland håller utbildningar i samarbete med andra kommunala räddningstjänster både inom och utom Värmlands län, men även med andra utbildningsföretag. Detta är ett nätverk som du kan ta del av. Vår målsättning är att tillsammans med dig skapa en förtrolig samverkan och ge dig den högsta kompetensen vid våra utbildningar.

Att gå en brandskyddsutbildning är en billig försäkring på mer än ett sätt. Du minskar risken för att det överhuvudtaget börjar brinna. Du blir mer medveten, upptäcker och tar bort brandrisker. Företag med brandskyddsutbildning erbjuds också lägre premier av vissa försäkringsbolag.