Utbildning

Brandskyddsföreningen Värmland är en medlemsförening som samverkar med räddningstjänster inom Värmlands län. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi enskilda personer, företag och organisationer att agera på ett förebyggande sätt och ta ett eget ansvar för sitt brand- och olycksskydd.

Vår målsättning är att tillsammans med dig skapa en förtrolig samverkan och ge dig den högsta kompetensen vid våra utbildningar.

Föreningen svarar dessutom för länsövergripande informationskampanjer.

Utbildningar vi erbjuder:

Klicka på utbildningarna för att läsa mer och anmäla dig.

Heta Arbeten®
Anläggningsskötare brandlarm
Anläggningsskötare sprinkler
Brandfarlig vara
Hem- och Fritidssäkerhet
Hjärt- och Lungräddning
Systematiskt brandskyddsarbete

Vi genomför utbildningar med max 7 deltagare! Läs mer här > 

Nytt bokningssystem!

Vi har ett nytt och bättre bokningssystem för våra utbildningar. Det är nu enklare för dig att söka och hitta de utbildningar du vill gå.

Boka din utbildning här