/ Nyheter / Möt Elisabeth från Brandskyddsföreningen Dalarna

Möt Elisabeth från Brandskyddsföreningen Dalarna

Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Vad har våra lokala föreningar för sig? Nu tar vi pulsen på våra verksamhetsledare runt om i landet som berättar mer om det aktuella brandskyddsarbetet i regionen. Möt Elisabeth Myregrund, verksamhetsledare på Brandskyddsföreningen Dalarna.

Elisabeth Myregrund, Brandskyddsföreningen Dalarna

1. Vad gör du som verksamhetsledare i din region?

– Som verksamhetsledare i Dalarna försöker jag sprida så mycket brandsäker information och utbildning till allmänheten som möjligt. Jag samverkar med länets räddningstjänster, medlemmar och andra samarbetsparter för att försöka nå ut till så många människor som möjligt. Vi försöker vara aktiva i sociala och traditionella medier samt (när pandemin inte sätter stopp) genom personliga möten under t.ex. öppet hus, skyltsöndagar och andra tillställningar. I min roll söker jag nya givande samarbetsparter och samarbetsformer kontinuerligt – allt för att skapa ett brandsäkert och hållbart Sverige!

2. Vad är det viktigaste för er region vad gäller brandsäkerhetsfrågor?

– I Dalarna har vi sedan 2012 fokuserat på barnutbildning och vi genomför varje år något som heter "Flammys Brandsyn" i årskurs 2. Utbildningen genomförs (när det inte är pandemiår) av lokal räddningstjänst och i konceptet ingår att eleverna gör en brandsyn hemma och fyller i en checklista anonymt. Det ger oss statistik och bra information om hur brandsäkerheten ser ut i våra kommuner och vilka insatser som kan behövas för att höja brandsäkerheten. Till denna utbildning har vi också kopplat en frivillig tävling där eleverna deltar klassvis och kan vinna fina priser. Genom barnen når vi många vuxna och inte enbart föräldrar utan även mor- och farföräldrar, grannar och andra i barnens omgivning. Barn är de bästa ambassadörerna!

3. Händer det något särskilt hos er nu eller under våren/sommaren?

– Nu till våren, när restriktionerna förhoppningsvis släpper taget, hoppas vi innerligt att våra samarbeten med räddningstjänsterna gällande de kostnadsfria och informativa hembesöken kan komma igång igen samt att de även ska kunna utbilda (fysiskt och fler) högstadieelever inom ramen för ”Upp i Rök” som syftar till att förhindra anlagd brand. Som verksamhetsledare deltar jag också i spännande samverkansuppdrag som bland annat ska resultera i en nationell Brandskyddsvecka och en gemensam rikstäckande kampanj till hösten/vintern.

Brandskyddsföreningen Dalarna


Brandskyddsföreningen är en rikstäckande organisation som samverkar med 20 lokala brandskyddsföreningar runt om i landet. Tillsammans med de lokala brandskyddsföreningarna arbetar Brandskyddsföreningen för ett brandsäkert och hållbart Sverige. Läs mer om våra lokala föreningar


Publicerad: 2022-02-10