/ Nyheter / Höga betyg för Brandskyddsföreningens utbildningar

Höga betyg för Brandskyddsföreningens utbildningar

En hand som håller i en mobiltelefon och en pratbubbla med stjärnor
Foto: Shutterstock

Inspirerande och kunniga lärare, bra innehåll och välfungerande distansupplägg är några av fördelarna som deltagarna lyfter fram med Brandskyddsföreningens utbildningar, som de ger 4,2 av 5 i medelbetyg.

Varje år utbildar Brandskyddsföreningen tiotusentals personer inom allt från brandskyddsprojektering till brandfarliga varor. Efter avslutad utbildning får deltagarna fylla i en utvärdering där de bland annat betygsätter utbildningen på en skala från 1 till 5, där 1 är ”Mycket dålig” och 5 är ”Mycket bra”.

Utvärderingarna för 2022 visar att utbildningarna får hela 4,2 i genomsnittsbetyg.

– Vi är väldigt stolta över betyget och det ger oss ett kvitto på att våra utbildningar håller den kvaliteten och relevansen som vi strävar efter. Deltagarnas utvärderingar hjälper oss att se svart på vitt vad som fungerar bra och vad vi kan förbättra. Vi jobbar hela tiden på vad vi kan göra för att utveckla och uppdatera våra utbildningar men också på hur vi kan förbättra oss själva som utbildare, säger Isabell Liungman Bosaeus, Affärsområdeschef Kunskapsspridning.

Brandskyddsutbildningarna med bäst betyg  

De utbildningarna som fått bland de högsta betygen av deltagarna är Brandfarliga varor – Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX med 4,5 i medelbetyg, Brandskyddsledare och Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR med 4,4 i medelbetyg samt vår mest populära utbildning Brandskyddskoordinator med 4,3 i medelbetyg.

Andraplatstagaren, Brandskyddsledarutbildningen, som med 200 lektionstimmar under ett läsår är landets mest omfattande utbildning i sitt slag. Deltagarna har givit utbildningen 4,4 i medelbetyg och i kommentarerna lyfts bland annat expertisen och engagemanget hos kursledarna, varav en är Ville Bexander.  

– Jag tror att deltagarna uppskattar att vi lärare har olika expertområden och angriper brandskyddsfrågorna på olika sätt. Det hjälper dem att förstå hur allt hänger ihop i den relativt komplexa brandskyddsvärlden, säger han, och fortsätter: 

– Det är också en stor fördel att de flesta deltagare är väldigt motiverade. Då blir det både lättare för dem att lära sig och roligare för oss att lära ut.  

Bra struktur och kunskapsutbyte  

I utvärderingarna nämner många deltagare också att Brandskyddsföreningens utbildningar är bra anordnade och strukturerade, att de har stor nytta av kursmaterialet samt att utbildningarna ger en bra grund för att kunna utföra sitt arbete med högre brandsäkerhet.  

Förutom brandskyddsledarutbildningen har Ville Bexander under året även varit handledare på utbildningen Brandskyddsprojektering. Oavsett ämne ser han att det finns en sak som är viktigare än alla andra för att en kurs ska bli lyckad.

– Dialogen är nyckeln. För att utbildningen ska ligga på rätt nivå inleder vi alltid med att deltagarna får berätta om sig själva, sina mål och vad de undrar över. Det pedagogiska upplägget med till exempel övningar, gruppuppgifter och redovisningar öppnar sedan upp för att våga ställa frågor, diskutera och dela med sig av egna erfarenheter. Bra diskussioner och kunskapsutbyte deltagarna emellan ger så mycket mer än vad bara en föreläsning gör, säger Ville Bexander. 

Se även