/ Våra intressenter

Våra intressenter

Arbetsutskottet

Ordförande Anders Danielsson, Lantbrukarnas riksförbund
Vice ordförande Stefan Magnusson, Dina försäkringar AB
Anna Nordblad, Länsstyrelsen i Örebro län
Johan Listmark, Länsförsäkringar AB
Sekreterare Björn Björkman, LBK
Adjungerad Leif Mårtensson ordförande i LBK:s tekniska utskott

Våra intressenter

Jordbruksverket
Gunnar Palmqvist
Johan Loberg

Länsstyrelserna
Anna Nordblad

Lantbrukets byggnadsteknik (LBT), Lantbruksuniversitetet
Knut-Håkan Jeppsson

Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI
Mikael Gilbertsson

Lantbrukarnas Riksförbund
Anders Danielsson, ordförande i LBK
Anders Drottja

Svensk fågel
Per-Åke Holgersson
David Holgersson

Svenska ägg
Alexandra Jeremiasson
Astrid Lovén Persson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Håkan Sten

LRF Häst
Lotta Folkesson

Brandskyddsföreningen Sverige
Anders Bergqvist
Thomas Gell 

Elektriska Nämnden
Jan Berggren

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Johan Schön
Lars Anderman 

IF Skadeförsäkringar AB
Fredrik Dacke

Dina försäkringar
Stefan Magnusson
Annika Engquist

Länsförsäkringar
Leif Mårtensson
Sigurd Regner

Gjensidige försäkring
Eva Wallentinsson
Birgitta Olsson

Lokalförsäkringsgruppens Svenska Förbund, Finland
Ola Lindholm

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag
Christian Hussel

Lantbrukets Brandskyddskommitté i Norge
Pål Arne Oulie, ordförande LBK Norge