Brandskydd i laboratorier

Om det börjar brinna i ett laboratorium är det inte bara liv som riskeras utan även avancerad och dyrbar utrustning. Och vad skulle hända med alla forskningsresultat och pågående projekt?

Med bättre kunskap om hur man ska gå tillväga för att säkerställa ett bra brandskydd i laboratoriet, kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

Utbildningen tar upp flera aspekter på brandskyddet i projekteringen, under byggnationen och i den löpande verksamheten i laboratoriet.

Mål

Efter utbildningen ska du kunna kontrollera brandskyddet på ett laboratorium, både som ansvarig och kontrollant.

Ska ett nytt laboratorium planeras och byggas, har du fått kunskap om vilka faktorer som är viktiga att redan från början planera in för att brandskyddet ska vara tillräckligt bra.

Innehåll

 • Utformning av ­byggnader och lokaler
 • Värmeutrustning och ­elutrustningar
 • Ventilation inklusive dragskåp och liknande
 • Värdefull utrustning
 • Brandfarliga gaser och vätskor
 • Rutiner för brand­säkerhet
 • Släckutrustning och ­förebyggande rutiner
 • Beredskapsplanering

Avsedd för

 • dig som arbetar med brandskyddsfrågor på laboratorier
 • dig som projekterar laboratorier
 • dig som bygger laboratorier
 • dig som är ansvarig för brandskyddet på laboratorier
 • dig som arbetar på ett laboratorie

Längd

1 dag

Den här utbildningen genomför vi endast på plats på ert företag. Kontakta oss för ytterligare information och offert på telefon 08-588 474 00 eller utbildning@brandskyddsforeningen.se.

Hämtar tillfällen