/ Information inför utbildning

Information inför utbildning

Arbetsjordning och arbete på spårområde för brandbefäl

Utbildningen består av totalt fyra delar. Det spelar ingen roll om du genomför den teoretiska eller den praktiska delen först.

Du ska genomföra Webbutbildningen (E-lärande) samt läsa “Råd och Skyddsanvisningar” i vår lärplattform utbildning.brandskyddsforeningen.se innan ditt första utbildningstillfälle, antingen teori på distans eller praktik. Du behöver dock slutföra utbildningens alla delar inom samma termin, vår eller höst. 

För att få tillgång till slutprovet måste du ha genomfört och avslutat, Webbutbildning (E-lärande), Teori på distans samt Praktik.

Samtliga delar måste vara genomförda och ha en 100% närvaro vid de lärarledda delarna för att du ska bli registrerad och erhålla intyg som påvisar behörighet i 3 år.

Upplägg

Utbildningen består av totalt fyra delar.

Webbutbildning (E-lärande)

Webbutbildning (E-lärande), ska avslutas innan ditt första utbildningstillfälle, antingen teori på distans eller praktik.
  
Två veckor innan din första utbildnings startdatum får du ett mejl med inloggning till lärplattformen och kursen “Säkerhet vid arbete på järnväg (Brandbefäl)”.  Inne i lärplattformen ska du göra webbutbildningen.

Arbetsjordning instruktion bild 1.png

Där kan du även hitta Trafikverkets folder ”Råd och skyddsanvisningar” som du också ska läsa igenom. Du hittar det under Innehåll i den teoretiska eller praktiska delen. 

Arbetsjordning instruktion bild 2.png

Teoretisk utbildning Distans

Den teoretiska delen av utbildningen är inte sammanhängande med den praktiska och måste därför bokas separat av dig som deltagare. Boka den teoretiska delen här

Två veckor innan startdatum för teori på distans får du en kallelse med information. Logga in i lärplattformen och gå in på seminariet. Där kommer Zoom-länken att finnas tillgänglig för den teoretiska utbildningen ca 15 minuter innan start.

I lärplattformen kommer teoritillfället att avslutas av instruktören efter genomförd utbildning. Du måste närvara 100% för att bli godkänd.

Arbetsjordning instruktion bild 3.png

Praktisk utbildning på plats

Den praktiska delen av utbildningen är inte sammanhängande med den teoretiska och måste därför bokas separat av dig som deltagare. Boka den praktiska delen här

Två veckor innan startdatum för praktiken får du en kallelse med information om övningsplats och utrustning.   

Praktikdelen är en praktisk genomgång av: 

  • Arbete och säkerhet på spårområde
  • Räddningsfrånkoppling och trafikstopp
  • Spänningsprovning och arbetsjordning
  • Sanering av spårområde 

I lärplattformen kommer praktiktillfället att avslutas av instruktören efter genomförd utbildning, du måste närvara 100% för att bli godkänd.

Arbetsjordning instruktion bild 4.png

Behörighetsprov

När du har genomfört och avslutat de tre första delarna, Webbutbildning (E-lärande), Teori på distans och Praktik, kommer du att få tillgång till slutprovet i lärplattformen.

Vid godkänt resultat av testet (minst 20 rätt av 25) erhåller du ditt intyg.

Arbetsjordning instruktion bild 5.png

Efter slutförd utbildning

Efter utbildningen har du som brandbefäl behörighet att begära räddningsfrånkoppling och trafikstopp på järnväg. Du är även behörig att utbilda brandmän inom räddningstjänsten. Utbildningen ska ge brandmännen kunskap så att de på ett säkert sätt med hjälp av arbetsledare kan utföra arbete på spårområde och ha en förståelse för hur avbrott i spårtrafik påverkar samhället.

OBS! Behörigheten för brandbefäl måste förnyas med en ny utbildning vart tredje år.  

Utbildningsmaterial samt Webbutbildning för brandmän   

Som inloggad i vår lärplattform via utbildning.brandskyddsforeningen.se 
kan du i den teoretiska lärarledda eller praktik delen “Arbetsjordning - teori på distans” under fliken ”INNEHÅLL” hitta en mapp med ett samlat utbildningsmaterial som du kan använda vid utbildning av brandmän på plats hos er.

Arbetsjordning instruktion bild 6.png

Under rubriken Material för utbildning av Brandmän finns bland annat:

  • En PowerPoint-presentation:   
    ”Arbetsjordning och arbete på spårområde”, är framtagen för att användas vid utbildning av brandmän.

  • Övnings-PM för praktisk övning.  

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.
E-post: arbetsjordning@brandskyddsforeningen.se  

Lycka till!

Se även