/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Hur kan byggherrar kravställa?

Hur kan byggherrar kravställa?

Lars Brodin och en bild på en byggnadsställning
Foto: Shutterstock

”Brandskyddsföreningen har tagit fram regelverk och handbok för brandsäker byggarbetsplats och man håller utbildningar i ämnet. Hur kan detta hjälpa oss som byggherrar i kravställningen när vi beställer eller upphandlar ett byggprojekt?”

SVAR/ För ett och ett halvt år sedan omarbetade vi på Brandskyddsföreningen våra rekommendationer kring brandsäkerhet på byggarbetsplatser. Vi tog fram regelverket SBF 505:1 Regler för brandsäker byggarbetsplats och handboken Brandsäker byggarbetsplats. I en upphandling kan man hänvisa till regelverket, vilket gör att seriösa byggherrar och entreprenörer kan konkurrera på lika villkor. Handboken är till för att byggarbetsplatserna praktiskt ska kunna leva upp till kraven i regelverket.

Brandskydd under byggtiden är en viktig fråga. En brand kan få enorma konsekvenser. Avbrott i byggprocessen kostar massor och man kan bli tvungen att riva sådant som blivit skadat och börja om från början. Att det brinner på en byggarbetsplats är vanligare än många tror. Under 2019 gjorde räddningstjänsten 16 insatser och under 2020 gjorde de 15 insatser på svenska byggplatser. När de rycker ut har det ofta brunnit ganska mycket. Det finns även ett stort mörkertal med brandincidenter som släcks av personalen. En vanlig brandorsak på en byggarbetsplats är anlagda bränder. Den vanligaste oavsiktliga orsaken till att det börjar brinna är heta arbeten, ofta i kombination med cellplast.

På en byggarbetsplats har byggherren det yttersta ansvaret. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare som har hand om arbetsmiljöfrågor, vilket bland annat omfattar brandskydd. Även entreprenören har ett ansvar, som att personalen har rätt utbildning och att rätt utrustning används.

Vår roll på Brandskyddsföreningen är att ta fram regler och utbildningar som skapar förutsättningar att få till en bra brandsäkerhet på byggarbetsplatser. I slutändan är det upp till byggherren och entreprenören att använda våra regelverk.

Många bränder och incidenter sker inte för att man medvetet struntar i brandsäkerheten, utan snarare att man inte förstår vilka brandrisker som finns. För att underlätta för byggherren finns en nedladdningsbar blankett, SBF 186:1, på vår hemsida. Där finns flera kravpunkter man kan fylla i, allt från utrymningsvägar till att undanröja brandrisker och se till att det finns släckutrustning på plats. Regelverket går att beställa från vår hemsida.

Följer man vårt regelverk och ser till att den som är ansvarig för brandskyddsfrågor på en byggarbetsplats har gått vår utbildning har man en väldigt bra beredskap mot bränder.

Lars Brodin, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-12-01

Se även