/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Västernorrland / Utbildning / Uppskattad TUFF-utbildning för äldre minskar fallolyckor

Uppskattad TUFF-utbildning för äldre minskar fallolyckor

På brandstationen i Timrå drillas äldre i styrke- och balansövningar, samtidigt som det bjuds på både föreläsningar och fika. Den populära utbildningen heter TUFF, som står för träning utbildning, fallförebyggande.

Av alla olyckstyper i samhället är det fallolyckor som leder till flest dödsfall. Fallolyckor genererar också flestbesök, 270 000 stycken, på landets akutmottagningar och merparten av patienterna är äldre. Ändå är fallolyckor den olycksform som det satsas minst på när det gäller det förebyggande arbetet.

Den utvecklingen vill Brandskyddsföreningen Västernorrland, Räddningstjänsten i Medelpad och socialtjänsten i Timrå kommun ändra på. Tillsammans har de skapat konceptet TUFF, där inspiration hämtat från ett studiebesök i Hampshire i Storbritannien.

– På räddningstjänsten hade ett utbildningskoncept för att förhindra fallolyckor hos äldre. Vi tyckte att det var så himla bra att vi ville göra samma sak hos oss, säger Magnus Rudberg, brandman vid Räddningstjänsten i Medelpad och tillika verksamhetsledare på Brandskyddsföreningen Västernorrland.

Praktik och teori

Våren 2019 påbörjades den första TUFF-utbildningen, med 12 personer, och upplägget är alltid detsamma. Under 12 träffar, en i veckan, kör de äldre ett 45-minuterspass i gympasalen på brandstationen i Timrå.

Träningen är specialanpassad för ändamålet, att förhindra fallolyckor, och övningarna kommer från Timrå kommuns fysioterapeuter.

– Till exempel får de äldre gå på en mjuk matta med riskuddar under, så att golvet blir ojämnt. Då gäller det att hela tiden korrigera och spänna de muskelgrupper som krävs.

Varje träningstillfälle följs sedan upp med en föreläsning på olika teman, till exempel brandskydd, kost och vilken hjälp man kan få av sin kommun.

Efter träningen är det också dags för den högt värdesatta fikan.

– Vi visste att den sociala biten i de här träffarna var viktig, men den var faktiskt viktigare än vi trodde. De här stunderna, med goda mackor och mysig stämning, betyder mycket.

Nya vänner

Vid den sista träffen mäts sedan deltagarnas resultat och jämförs med de tester som gjordes innan TUFF-utbildningen. Magnus Rudberg kan glatt konstatera att de alla flesta bibehållit eller förbättrat sig.

– Det är också roligt att se att det knutits nya kontakter. Till exempel har vi tre damer som inte kände varandra tidigare, men som nu är ute och promenerar tillsammans ett par gånger i veckan.

TUFF-utbildningen våren 2019 blev en riktig succé. Under hösten fördubblades deltagarantalet och den positiva trenden fortsatte under 2020, innan pandemin slog till och stängde ner verksamheten.

– Nu ska vi köra igång igen i mars 2022 med de två grupper som fick avbryta. Vårt mål är också att komma igång i de två andra kommunerna inom Räddningstjänsten Medelpad och att även sprida detta i hela Västernorrland.

Alla lika nöjda

Under hela resan med TUFF har Magnus Rudberg och hans kollegor fått mycket ros av de äldre. De har haft kul, skrattat och njutit av den gemytliga stämningen. Men det är inte bara utbildningsdeltagarna som trivts. Magnus Rudberg, som har stor erfarenhet av att hålla i utbildningar, har precis samma känsla.

– Det här är det absolut roligaste jag gjort. När man har stått och föreläst i ett par timmar är man ofta rätt slut i huvudet, men det här har gett mig jättestor energi.


Publicerad: 2022-03-25