Utbildning

Brandskyddsföreningen Västernorrland samarbetar med räddningstjänsterna i länet när det gäller olika brandutbildningar. Vissa specialutbildningar sker helt i föreningens regi med erfarna instruktörer från räddningstjänsten.

Att gå en brandskyddsutbildning är en billig försäkring på mer än ett sätt. Du minskar risken för att det överhuvudtaget börjar brinna. Du blir mer medveten, upptäcker och tar bort brandrisker.

Utbildningar vi erbjuder:

Klicka på utbildningarna för att läsa mer och anmäla dig.

Heta Arbeten®
Anläggningsskötare brandlarm
Anläggningsskötare sprinkler
Brandfarlig vara
Egensotning
Hem- och Fritidssäkerhet
Hjärt- och Lungräddning
Systematiskt brandskyddsarbete

Boka din utbildning här