HLR, Hjärt- och Lungräddning Väst

HLR dockor

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att kunna rädda liv, vilket innebär livsuppehållande åtgärder, såsom hjärt- och lungräddning och att kunna ge första hjälpen. Du får en handlingsberedskap att kunna bedöma, organisera och klara att starta livsuppehållande åtgärder på en olycksplats.

Innehåll

  • Bedöma, organisera och handla på en olycksplats
  • Kontroll av medvetande, andning och puls
    • Hjärt- och lungräddning vid andnings- och hjärtstopp
  • Skapa fri luftväg
  • Stabilt sidoläge
  • Blödningar
  • Förebygga chock/ cirkulationssvikt
  • Olycksfall

Tid        

4 lektionstimmar (teori och praktik).

Målgrupp

Alla anställda på företag/enskilda privatpersoner.

Pris

Pris på begäran.

Övrigt         

Utbildningen leds av en godkänd instruktör med mångårig erfarenhet av utbildning i sjukvård.

Vänligen kontakta oss för information och bokning av denna utbildning.

031–54 77 70 / info@lbfvast.se