Egensotning Väst

Fåglar på en skorsten

Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har erforderliga kunskaper. Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan.

Målsättning

Kunskap om sotning, säkerhet och brandrisker.

Innehåll

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap - elda rätt!
  • Sotningsteknik
  • Säkerhet på tak
  • Brandrisk
  • Kontrolljournal m.m. 

Målgrupp

Privatpersoner som äger och bor i en fastighet.

Pris
850 SEK exklusive moms/person. 

Boka utbildningen här

Se även