Styrelsen

Brandskyddsföreningen Väst Styrelsemedlemmar

Anders Jonasson
Länsförsäkringar
Anders.jonasson@lansforsakringar.se

Carl-Ian Bissmark
Räddningstjänsten Tjörn
Carl-Ian.bissmark@sbrf.se

Claes Hellgren
Länsförsäkringar
claes.hellgren@lansforsakringar.se

Eric Wennerberg 
Länsförsäkringar Älvsborg
eric.wennerberg@lansforsakringar.se

Jill Jingbrant
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
jill.jingbrant@serf.se

Mariette Hassmer Troije
Volvo Group
mariette.hassmer.troije@volvo.com

Torbjörn Sjögren
Fastighetsägarna
torbjorn.sjogren@fastighetsagarna.se

Åsa Abrahamsson
Villaägarna
Asa.Abrahamsson@villaagarna.se

VALBEREDNINGEN

Christian Rådén
Räddningstjänsten Bengtsfors
christian.raden@bengtsfors.se

Magnus Edenmyr
Orust kommun
magnus.edenmyr@orust.se

Se även