Om oss – Brandskyddsföreningen Väst

Brandskyddsföreningen Väst är en medlemsförening som samverkar med räddningstjänsten. Vi arbetar för att minimera brand- och skadeolyckor.

Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi enskilda personer, företag och organisationer att agera på ett förebyggande sätt och ta ett eget ansvar för sitt brand- och olycksskydd.

Vi ger dig gärna stöd vare sig du befinner dig i din hemmiljö eller på din arbetsplats.

Ett brandsäkrare Sverige
Alla har vi ett ansvar för brandsäkerheten. Vår uppgift på Brandskyddsföreningen är att underlätta för var och en att ta detta ansvar. Vi ska se till att information och utbildning finns tillgängligt för alla.