/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Norrbotten / Utbildning / Självskyddsutbildning Norrbotten

Självskyddsutbildning Norrbotten

Alla som verkar i ett icke-kommersiellt sammanhang, som exempelvis bostadsrättsföreningar, privatpersoner, båtklubbar, ridklubbar, scoutföreningar, invandrarföreningar och andra organisationer.

Vad får jag lära mig på utbildningen?

Vi går igenom vilka risker som finns hemma, men också på din fritid.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är cirka tre timmar.

Hur kan jag anmäla min förening?

Utbildningen Självskydd bedrivs genom Brandskyddsföreningen i samverkan med räddningstjänsten. Vänd dig till din räddningstjänst i respektive kommun för mer information om utbildningen och vilka datum som gäller.

Kostar det något?

Nej, utbildningen är kostnadsfri.