Heta Arbeten

I samarbete med räddningstjänsterna i Norrbotten bedriver Brandskyddsföreningen Norrbotten utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Alla instruktörer vid räddningstjänsterna har genomgått en särskild instruktörsutbildning inom just detta viktiga område och är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige. Instruktörerna är också erfarna brandmän som själva kan redogöra för olika inträffade typfall.Vid arbete med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand.

Dessa arbeten, som benämns brandfarliga Heta Arbeten på tillfälliga arbetsplater omfattas av särskilda försäkringsvillkor som innebär att de som arbetar eller beviljar tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som tagits fram.

Målsättning

Att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som hetarbetare har, arbetsmetoder. Men också veta konsekvenserna vid tillbud.

Att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som hetarbetare har, arbetsmetoder. Men också veta konsekvenserna vid tillbud.

Målgrupp

Brandskyddsansvariga, svetsare och svetsvakter. De som beställer, utför och bevakar Heta Arbeten.

Syfte

Utbildningen ger eleverna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga Heta Arbeten. Utbildningen ger eleverna ett certifikat på fem år.

Ämnesområden

  • Ansvar
  • Risker
  • Säkerhetsregler
  • Kontrollblankett
  • Släckutrustning
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandfarliga varor
  • Tätskiktsarbete

Behörighet/Certifiering

Efter att utbildningen har genomförts gör hetarbetaren ett certifieringstest, via dator, surfplatta eller mobil.
Brandskyddsföreningen Sverige kommer att skicka ut certifikatet direkt till hetarbetarna efter godkänt test.
Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år. Certifikatet är giltigt i Norden.

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar sju lektionstimmar och avslutas med en praktisk övning med handbrandsläckare.

Pris

2900 kronor exklusive moms (priset kan variera mellan kommunerna)
I priset ingår fika, lunch, dokumentation och Heta Arbeten-certifikat.