Information och villkor

Anmälan

Enklast anmäler du dig här på webben för de kurser som är bokningsbara. I annat fall tar du kontakt med kontaktpersonen för utbildningen. Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in – boka i god tid! Så fort vi får din anmälan skickas en bekräftelse till dig.

Bokning

För att boka upp ett helt företag/organisation/förening på en utbildning så görs detta lättast direkt till oss. Våra kontaktuppgifter finns under utbildning och kontakt.

Betalning

Avgiften för utbildningen faktureras normalt efter genomförd utbildning, men detta kan skilja mellan de olika konnumerna.

Pris

Priserna som anges avser utbildning, eventuellt utbildningsmaterial, dokumentation och vid heldag även lunch och kaffe.  Samtliga priser är exklusive moms.

Avbokning

Eventuell avbokning ska ske senast 2 veckor före kursdatum, i annat fall debiteras full kursavgift samt eventuellt uppkomna kostnader för kost med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en vecka före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför Brandskyddsföreningens kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.

Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften om inget annat sägs.

Intyg

På vissa utbildningar erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden.