Heta Arbeten® Jönköping

Gnistor från svetsning

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning t ex svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Kursinnehåll

Kursen omfattar bland annat brandkunskap, riskbedömning, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter, organisation och ansvar på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska kursdeltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet 

Kursen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år.

Certifiering

Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller kursdeltagaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. Certifikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som kursdeltagaren uppgett vid anmälan. Det tar cirka 1 vecka från det datum då kursdeltagaren blivit godkänd på certifieringstestet.

Har du dator, surfplatta eller smartphone rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället, det finns även några att låna. Certifieringstestet ska göras på plats och godkänd id handling ska uppvisas.

Obs! Vid anmälan ska deltagarens personnummer, mobiltelefonnummer och/eller e-post anges.

Boka utbildningen här