Egensotning Jönköping

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste du i vissa kommuner kunna styrka att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Brandskyddsföreningen Jönköpings län arrangerar utbildning i egensotning. Utbildningen hålls av brandskyddskontrollant och representant från Räddningstjänsten.

Kursinnehåll
• Styrande lagar och förordningar
• Anläggningskunskap
• Förbränningskunskap
• Sotningsteknik
• Brandrisk
• Säkerhet på tak

Målsättning/syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg.

Målgrupp 
Personer som vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Omfattning
3-4 timmar (enbart teori)

Boka utbildningen här