Styrelsen

Styrelsen består av representanter för det gotländska näringslivet, gotländska försäkringsbolagsrepresentanter samt representanter för kommunen.

Ordförande: Per-Anders Carlsson, Landshypotek
Vice ordförande: Peter Wallén, Länsförsäkringar

Ledamot: Tomas Sandevärn, Region Gotland
Ledamot: Alan Stenqvist, Gotlands Regemente P18
Ledamot: Dick Svennefelt. fd räddningschef Region Gotland

Suppleant: Joakim Nanneson, Gotlands regemente P18