Styrelsen

Styrelsen består av representanter för det gotländska näringslivet, gotländska försäkringsbolagsrepresentanter samt representanter för kommunen.

Ordförande: Jan Bejrum, konsult
Vice ordförande: Peter Wallén, Länsförsäkringar

Verksamhetsledare: Kjell Lydänge

Ledamot: Per-Anders Karlsson, Dina försäkringar
Ledamot: Joakim Nanneson, Gotlands Regemente P18
Ledamot: Tomas Sandevärn, Region Gotland

Suppleant: Johan Kallum, Gotlands kommun
Suppleant: Alan Stenqvist, Gotlands Regemente P18

Se även