Om oss – Brandskyddsföreningen Gotland

På bilden: Klintens brandstation, Visby

Brandskyddsföreningen Gotland är en medlemsförening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Det sker genom utbildning, information, rådgivning samt andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och andra organisationer.