Om oss – Brandskyddsföreningen Gotland

Brandskyddsföreningen Gotland är en medlemsförening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Det sker genom utbildning, information, rådgivning samt andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och andra organisationer.