/ Nyheter / Så skapar ni en brandsäker arbetsmiljö

Så skapar ni en brandsäker arbetsmiljö

Foto: iStock

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det borde ju inte vara någon fara. Eller? "Ofta vet man inte om riskerna förrän det är för sent", varnar Lars Brodin, brandskyddsexpert hos Brandskyddsföreningen.

Att följa lagen är troligtvis självklart för många. Men faktum är att lagkraven inte alltid räcker till när det gäller brandskydd. Där finns ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete som vägleder till hur man kan leva upp till lagens krav.

– Brandsäkerhet är ofta en stor kostnad för företag och är dessutom något som inte direkt märks av. Då är det lätt att prioritera ner frågan och luta sig emot att det aldrig inträffat någon incident. Problemet är att när det väl händer något så blir det en dyrköpt bortprioritering, säger Lars Brodin.

Välj utbildning efter verksamhet

Att veta var man ska börja när det gäller att förbättra brandsäkerheten på arbetsplatsen, kan vara svårt. Externa experter har ofta en försäljningsagenda och besitter ni själva ingen kunskap är det svårt att ifrågasätta.

– Det allra bästa är att skaffa sig kunskap och utbildning inom området. På så sätt blir ni en bra beställare som kan ställa krav och även sköta en del av det systematiska brandskyddsarbetet själva, råder Lars.

Brandskyddsföreningen erbjuder flertalet utbildningar i ämnet. Vilken utbildning just ert företag behöver beror också på vilken sorts verksamhet ni bedriver.

– Man måste alltid utgå från den verklighet som råder där verksamheten bedrivs. Tidigare gjorde räddningstjänsten besök för att kontrollera brandskyddet, men sedan det togs bort och ansvaret istället hamnade på företagen själva är det av största vikt att det finns kompetens för att göra egenkontroller och uppföljningar, berättar Lars.

Europeisk standard på utbildningen

Att investera i utbildningar hos Brandskyddsföreningen ger inte bara en högre säkerhet på arbetsplatsen, ni är också garanterade att få de mest omfattande och aktuella utbildningar som finns på marknaden.

– Genom CFPA har vi ett samarbete med flera länder i Europa, så vi följer alla samma standard. Det gör att flera av våra utbildningar även är gångbara ute i Europa, säger Lars.

Brandskyddsföreningen tar sitt uppdrag att sprida kunskap inom ämnet på allvar. En gång per år anordnas Brandskyddsledardagarna, då utbildade brandskyddsledare men även andra intresserade kan bli uppdaterade om det senaste. Utöver det anordnas ibland också särskilda temadagar.

– Har ni som företag minsta fundering kring brandsäkerhet, så hjälper vi mer än gärna till. Skulle någon av de färdiga utbildningarna inte passa, så sätter vi samman en lösning för just er, lovar Lars.

Se alla utbildningar här


Publicerad: 2021-10-29

Se även