/ Nyheter / ”Koppla säkert” ska minska livsfarliga elinstallationer

”Koppla säkert” ska minska livsfarliga elinstallationer

Brandskyddsföreningen stöttar kampanjen Koppla Säkert. "Elsäkerhetsverkets kampanj är ett bra initiativ som verkligen kan förbättra elsäkerheten i våra bostäder", säger Bo Lundin, affärsområdesansvarig Skadeprevention Fastighet på Brandskyddsföreningen.

Är det okej att byta ett vägguttag själv i köket eller sätta in en fläkt i badrummet? Det är två frågor som du får svar på i den nya digitala tjänsten Koppla Säkert. Elsäkerhetsverket står bakom kampanjen som vill förbättra elsäkerheten i våra bostäder. Bo Lundin, affärsområdesansvarig Skadeprevention Fastighet på Brandskyddsföreningen, ser ett behov av att stärka kunskapen om elsäkerhet ute i de svenska hemmen. Därför stöttar Brandskyddsföreningen kampanjen.

– Förståelsen och kunskapen för vad man som privatperson får, inte får eller måste göra med sin elanläggning är i många fall låg. Till skillnad mot företag och arbetsplatser sker det dessutom ingen löpande kontroll av elanläggningen, säger Bo Lundin.

Enligt honom har utvecklingen gällande elsäkerhet i kommersiella byggnader och på arbetsplatser i många fall kommit längre än i bostäder.

– En av förklaringarna är att det finns tydliga krav och processer för ansvar gällande, installation av och kontroll av elanläggningar. Framför allt handlar det om att företag och organisationer är medvetna om de krav som finns, säger han.

På Brandskyddsföreningen är elsäkerhet ett prioriterat område.

– Jag arbetar bland annat med Elektriska Nämnden som, på uppdrag av försäkringsbolagen, ser till att elrevisionsbesiktningar utförs. Varje år utförs omkring 14 000 besiktningar, vilket leder till att över 400 000 brister upptäcks och åtgärdas, säger Bo Lundin.

Genom att stötta kampanjen Koppla Säkert vill Brandskyddsföreningen uppmuntra till renovering och uppgradering av elinstallationerna i våra bostäder men det måste göras på ett säkert sätt, påpekar Bo Lundin.

– Vår uppfattning är att de flesta bostadsägare vill göra rätt men att kunskapen om vad man får göra själv behöver förbättras. Man kanske inte heller förstår det ansvar man tar på sig genom att inte följa elsäkerhetslagen, självklart ekonomiskt men framförallt mot sin familj och exempelvis grannar.

Varje år rycker Räddningstjänsten ut till cirka 1 800 elrelaterade bränder varje år. 2017 uppgick försäkringsbolagens kostnader på grund av bränder som orsakats av elfel till 366 miljoner kronor. Omkring 10–20 personer förolyckas varje år på grund av elbränder och elolyckor.

Vad är då den vanligaste brandorsaken vid elinstallationer?

– I fasta elinstallationer är det varmgång orsakad av glapp eller överbelastning. Felet kan exempelvis vara en dåligt åtdragen skruv eller att man belastar elsystemet för hårt vid laddning av en elbil, säger Bo Lundin.

Vad kan man som bostadsägare göra för att försäkra sig om att eldragningen i bostaden är korrekt?

– Börja med att kontrollera din elanläggning. Ett tips är att göra en besiktning med hjälp av till exempel en auktoriserad besiktningsingenjör eller så tar du hjälp av ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket. När du sedan gör förändringar eller utbyggnader av din elanläggning ska du alltid anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag.

Lär dig koppla säkert här

Läs mer

Så brandsäkrar du ditt proppskåp >

Så laddar du din elbil säkert >

Jordfelsbrytare minskar risken för personskador och elbränder. De är dessutom billiga och enkla att installera. Här är några goda råd innan du väljer typ >

Har du kvar gamla platta 3-fasuttag och stickproppar? Se till att byta ut dem till säkrare alternativ >

Tips på hur du ökar brandsäkerheten i ditt hem >

 

Publicerad 2020-05-28