/ Nyheter / "Det farliga är när det finns en explosionsrisk utan att medarbetarna vet om det"

"Det farliga är när det finns en explosionsrisk utan att medarbetarna vet om det"

Bild på blå gastuber samt en bild på Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen

Företag som hanterar brandfarliga varor är skyldiga att hantera dem på korrekt sätt och följa aktuella lagar. Men hur vet man vilka regler, riktlinjer och risker som finns? "Det farliga är när det finns en explosionsrisk utan att medarbetarna vet om det", säger Lars Brodin, brandskyddsexpert hos Brandskyddsföreningen.

Vi alla kommer i kontakt med brandfarliga varor på något sätt i vår vardag. Vi har aceton i badrumsskåpet, tänder grillen med tändvätska och fyller tanken med bensin. När företag hanterar brandfarliga varor, alltså vätskor eller gaser som är lättantändliga, är de skyldiga att hantera dessa på ett säkert sätt. När volymerna blir större krävs ett tillstånd från kommunen för att få handha varorna.

– Då krävs också att företaget utser en föreståndare för brandfarliga varor, som kan bedöma risker, se till att all hantering samt förvaring sker säkert och att alla lagar och regler efterföljs, berättar Lars Brodin, brandingenjör och expert hos Brandskyddsföreningen.

Lätt att olyckor sker vid okunskap

Brandfarliga varor delas in i olika klasser, beroende på hur flyktiga ämnena är. Vissa varor avger brännbara ångor redan i rumstemperatur medan andra kan orsaka explosion vid kontakt med vissa ämnen.

– När företaget lämnar in sin tillståndsansökan för att få hantera dessa varor behöver de också skicka in klassningsplaner som kartlägger var det finns risk för explosiva gasblandningar. För att ens kunna skicka in ansökan krävs det alltså att företaget har kunskap inom ämnet, konstaterar Lars.

Ett enkelt sätt för att försäkra sig om att kunskapen finns där, är att kontinuerligt utbilda den som ska bli eller är föreståndare. Brandskyddsföreningen erbjuder flera utbildningar inom området, både mer grundläggande och fördjupande. Att utan rätt utbildning i botten kunna hitta rätt bland alla lagar och föreskrifter samt kunna förstå helheten är näst intill omöjligt, menar Lars:

– Något som kan tyckas vara så enkelt kan lätt gå fel. Exempelvis om gasflaskor ställs in i ett förråd tillsammans med brännbart material eller en gammal strömbrytare ger ifrån sig en gnista i ett rum där lättantändlig, osynlig gas finns, så kan det gå riktigt illa. Det farliga är när det finns en explosionsrisk utan att medarbetarna vet om det.

Kunskap – en billig företagsförsäkring

Även något så banalt som damm kan faktiskt vara en explosionsrisk. I miljöer där riktigt finkornigt damm hanteras, såsom mjöl- eller sockerdamm, finns en risk att det kan ske en dammexplosion i processen eller i ventilationsrören. En sådan brand sprider sig ofta fort, med resultatet att hela anläggningen kan drabbas av branden på kort tid.

– Detta område faller inte under lagen om brandfarlig och explosiv vara utan omfattas istället av arbetsmiljöföreskrifter. Det betyder dock inte att behovet av kunskap inom området är mindre. För ett företag är det viktigt att ha en bred kunskap om brandfarliga varor och de risker samt miljöer som finns just i deras lokaler. I våra utbildningar använder vi oss alltid av deltagarnas verklighet i våra exempel, just därför att innehållet ska bli relaterbart och aktuellt. Uppdaterad och relevant kunskap är en billig liv- och verksamhetsförsäkring för företaget. När alternativet kan vara personskador eller att hela verksamheten brinner ner, då är valet enkelt, säger Lars.

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2021-10-13

Se även