/ Normer och regelverk / Certifieringsorgan / Tillstånd certifieringsorgan

Tillstånd certifieringsorgan

Följande certifieringsorgan uppfyller kraven i SBF 2021 och har tillstånd att certifiera mot SBF-normer.

För detaljerad information om vilka normer tillståndet omfattar klicka på bilden nedan.

tabell 1.PNG