/ Fakta om bränder i lantbruk

Fakta om bränder i lantbruk

Brandriskerna i lantbruk och hästverksamhet är stora och kräver särskild uppmärksamhet. Vanliga brandorsaker är bristfälliga elinstallationer eller uppvärmningsanordningar.

Lantbruksbyggnader

Lantbruksbyggnaderna blir allt större och en brand får därför betydligt större konsekvenser än förr. Utryckningstiden till gårdar utanför tätorten är lång och det kan dröja över en halvtimme innan räddningstjänsten är framme hos dig. Därför måste du som har en gård på landsbygden vidta extra åtgärder för att kunna förebygga och släcka bränder.

Ha i åtanke att det är vanligare att bränder uppstår i äldre byggnader eftersom installationerna ofta är gamla och byggnaderna är utförda i trä. Nyare byggnader uppförs oftare helt eller delvis i obrännbara material. Många bränder börjar i angränsande lokaler till djurstall, till exempel i foderutrymmen, logar och gårdsverkstäder.

Förebygg brand och rädda djur

En allvarlig konsekvens av bränderna är att djur brinner inne. Många av dessa bränder kan begränsas med enkla medel. Det är du som ägare som har ansvaret för att begränsa brandriskerna. Enligt Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter ska byggnader utformas så att det för djuren finns godtagbart skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer ligger till grund för brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser. De är vägledande vid brandskyddsbesiktningar, rådgivning, projektering och länsstyrelsernas förprövning av djurskyddet samt utgör en branschpraxis i lantbruket.

Bostadsbränder

Här hittar du information om vad du bör tänka på i hemmet för att förebygga brand och hur du ska agera om olyckan väl är framme.

Se även