/ Webbutbildning för kommuner

Webbutbildning för kommuner

Brandskyddsföreningen har tagit fram fyra olika webbutbildningar framtagna specifikt för kommun med verksamhet inom kontor, skola, förskola och vård.

Utbildningarna ger alla anställda inom kommunen en grundläggande brandsäkerhetsutbildning. Den kompletterar befintliga lärarledda och praktiska grundläggande brandsäkerhetsutbildningar. Utbildningarna täcker även det teoretiska kunskapsbehovet inom brandsäkerhet.

Webbutbildningen ska användas som ett komplement åt de praktiska grundläggande brandsäkerhetsutbildningarna som idag redan genomförs inom en kommun.

Den anställde får bland annat lära sig:

  • Om byggnadens brandskydd
  • Vilket ansvar du och andra har för brandskyddet
  • Att känna igen och förebygga brandrisker
  • Om bränders snabba förlopp och dess konsekvenser
  • Att kunna agera säkert vid olika brandscenarier
  • Vad du behöver känna till inför en utrymning

För vem

Samtliga anställda inom kommun.

Se trailer

Uppdatering och kvalitetskontroll

Kostnadsfri löpande uppdatering av webbutbildningen under hela avtalsperioden. Brandskyddsföreningen har även fullt ansvar för funktionalitet i utbildningsplattformen under avtalsperioden med tillhörande support.