/ Kommun

Brandsäker kommun

Texten nu är det enkelt att brandsäkra din kommun och en tjej som gungar

En kommun och dess förvaltningar har varierad verksamhet och därför många olika typer av brandrisker och utrymningsrutiner. Utmaningen för kommuner och räddningstjänster ligger därför i att så effektivt som möjligt ge all personal rätt kunskaper för sina behov, och där de själva känner igen sig i de miljöer och risker de vistas i dagligen.

Alla våra utbildningar och produkter hittar du här.