/ Kommun

Brandsäker kommun

En kommun och dess förvaltningar har varierad verksamhet och därför många olika typer av brandrisker och utrymningsrutiner. Utmaningen för kommuner och räddningstjänster ligger därför i att så effektivt som möjligt ge all personal rätt kunskaper för sina behov, och där de själva känner igen sig i de miljöer och risker de vistas i dagligen.

Alla våra utbildningar och produkter hittar du här.