/ Eldstaden

Eldstaden

Symbol för inomhuseldning och en bakgrund på eld

Kamin, kakelugn eller öppen spis? Här följer Brandskyddsföreningens 5 bästa tips för säker inomhuseldning.

1. Läs på
Över 40 procent av alla utryckningar till hus beror på eldstaden eller skorstenen. Minska risken genom att följa instruktionerna och se till att skorstenen är anpassad efter eldstaden.

2. Sota oftare
Eldstäder ska sotas och kontrolleras regelbundet av kommunen.

3. Undvik gnistbränder
Använd spisgaller, och se till att området runt eldstaden är fritt från papper och annat brännbart material.

4. Elda smart
Torr ved minskar risken för soteld. Använd max tre kilo ved i timmen för att undvika överhettning, och låt eldstaden vila med jämna mellanrum. Om man ska elda virke får det inte vara behandlat och för torrt virke kan leda till överhettning.

5. Ta hand om resterna
Aska kan glöda i flera dygn. Lägg alltid aska och sotrester i ett obrännbart kärl med tättslutande lock på obrännbart underlag.

Läs mer bland Brandskyddsföreningens goda-råd-blad >>

Se även