/ Fyrverkerier

Fyrverkerier

Symbol för fyverkerier och en bakgrund på fyverkerier på himlen

Fira nyår med vett – inte på lasarett. Här följer Brandskyddsföreningens 5 bästa tips för säkra fyrverkerier.

1. Köp inte ut
Majoriteten av de cirka hundra personer som årligen skadas allvarligt av fyrverkerier är ungdomar – trots att 18-årsgräns gäller. Langning är straffbart.

2. Förbered dig
Följ bruksanvisningen och använd gärna en ramp för stabilitet – en tänd pjäs ska aldrig hållas i handen. Lämna alltid tillbaka skadade fyrverkerier.

3. Skippa spriten
Rigga pyrotekniken i dagsljus när du inte är berusad. Utse en fyrverkeriansvarig som håller sig rimligt nykter och ser till att alla andra håller säkerhetsavstånd. 

4. Felsök smart
Om fyrverkeriet inte fungerar: Avvakta i fem minuter, ta dig försiktigt fram, luta dig aldrig över pjäsen och försök inte att tända den igen.

5. Begränsa elden
Vid brand: Hejda elden i vindriktningen och kväv lågorna. Vifta inte, det skapar gnistor och hjälper elden att ta fart. Ring 112 vid behov.

Se även