/ Industri

Brandskydd i industrin

Oljetank i lastterminalen

Brandskydd i en industriell anläggning omfattar både skydd av personal och det värde som finns i anläggningen. Brandriskerna i den industriella miljön är många. Här hanteras brandfarliga och explosiva varor dagligen, så som lättantändliga vätskor och gaser. Även damm kan vara en explosionsrisk. På den här sidan kan du läsa mer om brandskydd i industrin och få tips om utbildningar och litteratur inom området.