/ Fortlöpande kontroll / Frågor och svar om fortlöpande kontroll, ELSÄK-FS 2022:3

Frågor och svar om fortlöpande kontroll, ELSÄK-FS 2022:3

Elsäkerhetsverket har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om fortlöpande kontroll (ELSÄK-FS 2022:1-3) varav nr 3 gäller innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Vad innebär de nya föreskrifterna för innehavare av fastigheter/verksamheter samt ENs besiktningsingenjörer?

Laddar