/ Besiktningsingenjör / Auktorisation / Kompletterande yrkesutbildningar

Kompletterande yrkesutbildningar

Behöver du komplettera din yrkesutbildning för att kunna ansöka om auktorisation som besiktningsingenjör?

Kompletterande yrkesutbildningar

Nedanstående utbildningsenheter tillhandahåller anpassade utbildningar för att uppnå Brandskyddsföreningen Elektriska Nämndens krav på teoretisk kunskap för auktoriserade besiktningsingenjörer.

Yrkeshögskolan Syd/Elingenjör

INSU/Elkraftstekniker

Campus Nyköping/Elkraftsingenjör