/ Besiktningsingenjör / Auktorisation / Säkerställ dina förkunskaper och skicka in din ansökan

Har du tillräckliga förkunskaper?

Säkerställ tillräckliga förkunskaper, både teoretiska och praktiska, för att fortsätta din ansökan.

Har du någon av följande utbildningar?

  • 4-årig teknisk gymnasium med inriktning elkraft
  • Högskoleutbildning med inriktning elkraft
  • KY/YH-utbildning med inriktning elkraft
  • Auktorisation A/AL med kompletterat kursinnehållet som står angivet i A103, Bilaga 3

Kommentar: För att få en KY- eller YH-utbildning eller annan eftergymnasial utbildning tillgodoräknad som en motsvarande utbildning till 4-årig elkraftteknisk linje ska denna föregås av en gymnasieutbildning med inriktning mot elektrikerutbildning, KY = Kvalificerad yrkesutbildning YH = Yrkeshögskolan.

Ja     Nej

 

< Tillbaka till huvudsida för auktorisation