/ Besiktningsingenjör / Auktorisation / Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation

Ditt resultat visar preliminärt att du uppfyller dom teoretiska och praktiska grundkraven för att bli antagen till Elektriska Nämndens auktorisationsutbildning.

Auktorisationsutskottet kommer att behandla din ansökan på kommande utskottsmöte om du fullföljer ansökan nedan.

Bestämmelser om auktorisation av besiktningsingenjörer kan du läsa om i Anvisning A103 >