/ Besiktningsingenjör / Auktorisation / Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation

Ditt resultat visar preliminärt att du uppfyller dom teoretiska och praktiska grundkraven för att bli antagen till Elektriska Nämndens auktorisationsutbildning.

Här nedan skickar du in din ansökan.

OBS! För att vi ska behandla den behöver den innehålla bifogade filer enligt nedan. 

 • CV som tar upp
  – Relevant arbetslivserfarenhet och uppdrag som visar på den praktiska erfarenhet som krävs – här behöver du så tydligt som möjligt specificera tidsperioder, arbetsuppgifter och typ av anläggning som arbete utförts på.
  – Relevanta utbildningar och certifikat som visar i vilken utsträckning du uppfyller dom teoretiska kraven.
 • Dokument som styrker din praktiska erfarenhet – referens, arbetsgivarintyg eller liknande.
 • Intyg eller betyg som styrker dina teoretiska förkunskaper, till exempel:
  – Intyg på auktorisation hos Elsäkerhetsverket. (OBS, enbart auktorisation är inte tillräckligt för att uppfylla dom teoretiska kraven men kan utgöra en del)

  – Betyg från YH-, högskoleutbildning eller annan utbildning.

 • I vissa fall kan du även behöva komplettera med kursinnehåll för att vi ska kunna avgöra om du får tillgodoräkna dig en kurs.

Om din ansökan bedöms tillräckligt komplett avseende ovanstående kommer den behandlas på kommande möte i auktorisationsutskottet.

Mer om praktiska och teoretiska förkunskapskrav samt annat som rör auktorisation av besiktningsingenjörer kan du läsa om i Anvisning A103 >

Se även