/ Om verksamheten

Vad är CIP?

Person släcker bilbrand med brandsläckare

Civil insatsperson, CIP, är en frivillig person som snabbt kan vara på plats vid en olycka eller krissituation för att hantera bränder, hjärtstopp och andra olyckor.

Civila insatspersoner är frivilliga som, efter utbildning och praktisk övning, är redo att snabbt agera vid olika typer av händelser. Utbildningen ger de frivilliga nödvändig kunskap för att kunna agera på ett korrekt och effektivt sätt. Den praktiska övningen omfattar bland annat att släcka bränder, agera vid trafikolyckor, första hjälpen vid drunkning och traumatisk blödning samt samverkan på skadeplats och samövning med räddningstjänst.  

Genom att utrustas med en app för händelseinformation från 112 kan de ofta vara först på plats och inleda åtgärder eller ge en rapport innan räddningstjänst är på plats.

Varför CIP?

CIP:s styrka ligger i dess lokala närvaro, förmågan att snabbt vara på plats, och komplettera räddningstjänsten i situationer där samhällets resurser har lång framkörningstid t ex i skärgård eller glesbygd eller där det är svårt av andra skäl att snabbt få till en effektiv insats

CIP stärker inte bara räddningstjänsten utan främjar också gemenskap och beredskap inom samhället. Förmågan att agera i krishändelser höjs genom att en stor del av befolkningen får en förebyggande utbildning och konkreta erfarenheter från praktiskt övning.

CIP har också visat sig bidra till rekrytering till räddningstjänsten och till att göra räddningstjänstens insatser och prioriteringar mer effektiva genom snabb på-platsrapportering.

Vad gör man som Civil insatsperson, CIP?

Civila insatspersoner, CIP, utgör en viktig förstärkning vid bland annat bränder, hjärtstopp, trafikolyckor och drunkningsolyckor som kräver en snabb insats och första hjälpen. Som CIP är man oftast först på plats och måste agera utifrån den situation man befinner sig i. Alla CIP som har genomgått utbildning får ett utrustningspaket som ska täcka upp vid de olika behov som kan uppstå vid en skadeplats.

  • Väska och varselväst (som identifierar CIP)
  • Handskar med skärskydd
  • Varningspuckar
  • Första-hjälpenväska och pocketmask
  • Tourniquet - avsnörande förband
  • Värmefilt
  • 2 kg pulversläckare

Är du intresserad av att bli CIP eller vill veta mer om vad CIP är?
Anmäl ditt intresse här