/ Bli partner

Bli partner

Två kvinnor som samtalar

Att investera i Civil insatsperson, CIP, är liten insats som får stora effekter för samhällets beredskap, förmåga och motståndskraft både genom att sänka skadekostnader och mildra konsekvenser av olyckor, inte minst för de drabbade, och genom att underlätta för räddningstjänst.

Arbetet med CIP genomförs i samarbete mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Inom Brandskyddsföreningen bedrivs det ideella arbetet både på nationell och lokal nivå som ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen Sverige och de 20 lokalföreningarna.

Under 2024 startas verksamheten upp med tre pilotområden för att sedan utvidgas till flera län och minst 2000 Civila insatspersoner ska ha utbildats.

Med hjälp från lokala och nationella partnerskap ska verksamheten växa och målet är att 2030 ska cirka en procent av den vuxna befolkningen, cirka 75 000, personer vara CIP-utbildade  

Bli partner och bidra till ett bättre samhälle

Är ditt företag eller organisation intresserade av att bli partner och vara med på den här spännande resan? Kontakta oss på cip@brandskyddsforeningen.se så återkommer vi med mer information.