/ Bli Civil insatsperson

Bli Civil insatsperson

En civil insatsperson står med brandsläckare i handen framför en bil medan två andra civila insatspersoner plockar ut något från bilen

Genom att bli en Civil insatsperson, CIP, bidrar du till att stärka samhällets motståndskraft, förmåga och försvarsvilja samtidigt som olyckor förebyggs och effekter av olyckor som ändå händer kan minskas.

Fyll i intresseformuläret i vår CIP-portal så återkommer vi till dig med mer information:

Bli Civil insatsperson

Vad är en Civil insatsperson, CIP?

En Civil insatsperson, CIP, är en frivillig person som, efter en kortare utbildning och praktisk övning, är redo att snabbt agera vid olika typer av händelser. Utbildningen och den praktiska övningen omfattar bland annat att:

  • släcka bränder
  • agera vid trafikolyckor
  • ge första hjälpen vid drunkning och traumatisk blödning
  • samverka på skadeplats och samöva med räddningstjänst.

Genom att utrustas med en app för händelseinformation från 112 kan du som Civil insatsperson ofta vara först på plats och inleda åtgärder eller ge en rapport innan räddningstjänst är på plats.

Har du ytterligare frågor kring konceptet Civil insatsperson är du välkommen att kontakta oss på cip@brandskyddsforeningen.se.