/ Företag berättar om sitt brandskyddsarbete i praktiken

Företag berättar om sitt brandskyddsarbete i praktiken

Martina Johanson

Vi har hört med fyra företag om hur de praktiskt arbetar med brandsäkerhet i sin verksamhet.

Brandskyddsarbete i praktiken

Scania, Outokumpu, Stockholms stad och Region Dalarna berättar om hur de arbetar i praktiken för en brandsäker verksamhet.

Scania om regler, rutiner och egenkontroll

 

Outokumpu om sin riskhantering och brandskyddsorganisation

 

Stockholms stad om sitt brandskyddsarbete

 

Region Dalarna om sin brandskyddsorganisation och utbildning

Se även