/ Nyheter / Medarbetarna ryggraden i Scanias brandskyddsarbete

Medarbetarna ryggraden i Scanias brandskyddsarbete

På Scania i Södertälje är brandskyddsarbetet ständigt närvarande. "I våra industriella produktionsenheter måste vi stå beredda när det börjar att brinna", säger Henrik Braatz, senior Loss prevention engineer.

Ungefär 17 000 personer arbetar på Scania i Södertälje, från kontorspersonal till montörer ute på produktionsenheterna. Henrik Braatz konstaterar att det är lika många människor som i en mindre kommun.

– Vi har en spretig organisation med ett antal produktionsenheter med mellan några hundra och flera tusen anställda. Det gör att varje enhet nästan är som ett stort företag i sig, säger Henrik Braatz, som arbetar som senior Loss prevention engineer på Scania.

Hans jobb är att ta fram riktlinjer för att stötta Scanias arbete med brandskydd. Brandskyddsorganisationen bygger på tre delar: tekniskt brandskydd, utbildning av personal och en brandskyddsorganisation ute i verksamheten. Det tekniska brandskyddet bärs bland annat upp av de normer och regelverk som tagits fram av Brandskyddsföreningen. De fungerar som en kvalitetssäkrare av till exempel brandlarm och släcksystem i företagets brandskyddsanläggningar.

– För oss skulle det ta otroligt mycket tid att ta fram egna regelverk. Nu finns det istället tydliga regler att hänvisa till, vilket underlättar vårt arbete. Ta till exempel det nya regelverket kring vattendimma som Brandskyddsföreningen arbetat fram. Det kommer att vara till stor hjälp för våra beställare i deras kravspecifikationer, säger Henrik Braatz.

Har flera brandskyddskoordinatorer

Han beskriver medarbetarna som ryggraden i Scanias brandsäkerhetsarbete. Varje enhetschef ansvarar för att organisera brandskyddet inom sin enhet. Oftast använder man sig av en eller flera brandskyddskoordinatorer.

– Brandskyddskoordinatorerna, som i de flesta fall går Brandskyddsledarutbildningen, är vår stora bas av brandkunskap. De ägnar mellan 25 och 100 procent av sin arbetstid åt uppdraget. Eftersom de arbetar nära verksamheten kan de snabbt fånga upp de behov som uppstår, säger Henrik Braatz.

I många fall ingår brandskyddskoordinatorerna även i organisationen för föreståndare för brandfarliga varor. Det innebär att de också måste ha utbildning i klassning av brandfarliga varor och explosiv atmosfär så att de kan beställa konsulttjänster och fungera som verksamhetens experter vid dessa arbeten och vid riskbedömningar.

Henrik Braatz förklarar att målet är att få till en robust organisation kring säkerhets- och brandskyddsarbetet. På vissa produktionsenheter är det inte en fråga om det kan börja brinna, utan när en brand bryter ut.

– Riskerna och inträffade händelser ser väldigt olika ut. Bränder uppstår betydligt oftare i verksamheter som har varma processer, som härderi och gjuteri. På kontor och i montering är bränder mer sällsynta.

– Alla anställda har en grundläggande brandskyddsutbildning, men alla kan inte vara brandexperter. Vi ska ju trots allt bygga lastbilar. Istället har vi utformat vår brandorganisation så att vi tar in rätt kompetens i rätt skede i våra verksamheter. Ett arbetssätt som fungerar bra för oss, säger Henrik Braatz.

 

Publicerad 2020-09-03