SBF 503:1 Regler för vattendimsystem

Ett vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske. Ett korrekt utfört vattendimsystem kan bidra till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Målsättningen är att detta regelverk tillsammans med refererade dokument ska bidra till att säkerställa att vattendimsystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Överensstämmelsen med detta regelverk visas genom intyg från anläggarfirman samt genom leverans- och revisionsbesiktningsintyg. Regelverket anger minimikrav.

Innehåll

 • Orientering
 • Omfattning
 • Referenser
 • Termer och definitioner
 • Projektering
 • Installation
 • Komponenter
 • Pumpar
 • Färdigställandekontroll och driftsättningsprovningar
 • Skötsel och underhåll
 • Dokumentation
 • Bilaga A Brandprovningsmetoder (normativ)
 • Bilaga B Riktlinjer för framtagande av representativa brandprovningsmetoder för vattendimsystem (informativ)
 • Bilaga C Övervakning av vattendimsystem (normativ)
 • Bilaga D Åtgärder när systemet är taget ur drift (normativ)
 • Bilaga E Kapacitetsprov (normativ)
 • Bilaga F Hydraulisk beräkning (normativ)
 • Bilaga G Orienteringsritning (normativ)
 • Bilaga H Anläggarintyg (normativ)
 • Bilaga I Besiktningsintyg (normativ)
 • Bilaga J Anläggningsskötare (normativ)

Ladda ner revideringsblad här >

Mer information om produkten